P A R S K O U S H A N
روغن-موتور

1-     آیا روغن گیربکس اتوماتیک مادام العمر میباشد ؟

گیربکس جهت عملکرد سیستم نیاز به روغن هیدرولیک دارد که بر اساس کیفیت و شرایط استفاده حتما باید بطور کامل تعویض گردد  زیرا روغن بعد از مدت زمان مشخصی خاصیت خود را از دست داده و فاسد میگردد.

زمان تعویض روغن بعد از 60 تا 100 هزار کیلومتر  پیمایش میباشد.

 

2-     اگر روغن در زمان مشخص شده تعویض نشود چه ضرری برای گیربکس دارد ؟

در هنگام تعویض دنده به دلیل فاسد شدن روغن به چرخدنده ها ضربه وارد میشود و راننده در هنگام حرکت ضربه تعویض دنده را حس میکند و در صورت نا دیده گرفتن این مشکل احتمال خراب شدن شیر های برقی وجود دارد

 

3-     فیلتر داخل گیربکس اتوماتیک را در چه زمانی باید عوض نمود؟

فیلتر گیربکس همانند روغن بعد از پیمایش استانداردی که کمپانی سازنده مشخص میکند فاسد شده و باید تعویض گردد در صورت تعویض نکردن فیلتر در زمان استاندارد ، صدمات زیادی به شیر های برقی و سیستم تعویض دنده  وارد میکند

 

4-     چه عواملی باعث ایجاد ضربه در هنگام تعویض دنده میشود؟

–          فاسد شدن فیلتر (پر شدن فیلتر روغن)

–          فاسد شدن روغن (تغییر ماهیت  شیمیایی روغن هیدرولیک گیربکس)

–          خراب شدن شیر برقی

 

5-     تعویض روغن گیربکس از طریق کارتل صحیح میباشد ؟

خیر  بدلایل ذیل :

–          مقدار روغن موجود در کارتل گیربکس  ، 50 درصد روغن کل میباشد

–          دربعضی از خودروهای مدل بالا ، در صورت باز کردن پیچ کارتل ، امکان تخلیه روغن موجود نمی باشد

 

6-     تعویض روغن از طریق کارتل چه مشکلی برای گیربکس ایجاد میکند ؟

    با این کار فقط روغن داخل کارتل نو میشود که خود 50 درصد روغن کل میباشد . با روشن کردن خودرو ، روغن تمیز و کارکرده با هم مخلوط  شده و باعث کم شدن ماهیت شیمیایی روغن تمیز میگردد و در نهایت روغن مخلوط شده در زمان کمتری فاسد شده و باید تعویض گردد.

 

 

7-     روش استاندارد تعویض روغن گیربکس اتوماتیک چگونه میباشد ؟

 

در هنگامی که خودرو خاموش میباشد 50 درصد روغن داخل کارتل  گیربکس و مابقی داخل توربین و قطعه ای به نام ساعت و چرخدنده ها میباشد

 لذا باید روغن در زمانی تعویض گردد که خودرو روشن ودر حالت پارکینگ میباشد و این کار فقط توسط دستگاه مخصوص امکان پذیر میباشد

 

8-     عملکرد استاندارد دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک پارس کوشان چگونه میباشد ؟

این دستگاه در زمانی که خودرو روشن میباشد روغن کارکرده را گرفته و جایگزین روغن تمیز وارد کارتل میکند این عملیات به کمک نیروی محرک خودرو انجام میپذیرد

 

9-     سیستم چرخش روغن در گیربکس اتوماتیک به چه صورت میباشد؟

حرکت روغن  از کارتل توسط اویل پمپ شروع شده و به ترتیب به سمت توربین ، ساعت ،سیستم خنک کننده و در نهایت برگشت به سمت کارتل میباشد

لازم به ذکر است که فشار ایجاد شده داخل سیستم 2 تا 3 بار میباشد

 

10- آیا روغن کارکرده و تمیز در هنگام تعویض مخلوط میشوند ؟

روغن کارکرده و تمیز از لحاظ شیمیایی دارای وزن مخصوص متفاوتی میباشند لذا در صد مخلوط شدن روغنها اندک میباشد

همیشه روغن کارکرده داخل کارتل زیر و روغن تمیز روی سطح روغن قرار می گیرند و اویل پمپ همیشه از کف کارتل پمپ میکند

برای روشن شدن این مطلب شما مخلوط آب و نفت را فرض کنید به بدلیل شرایط شیمیایی در دو سطح مختلف قرار میگیرند

 

11- آیا روغن کارکرده و تمیز با هم واکنش شیمیایی انجام میدهند؟

به دلیل همجنس بودن مواد و اختلاف وزن مخصوص ، واکنش شیمیایی در مدت زمان حدود 30 دقیقه امکان پذیر میباشد

لذا در صورت تعویض روغن در مدت زمان 4 دقیقه امکان مخلوط شدن میسر نمی باشد

 

12- مدت زمان تعویض روغن توسط دستگاه چقدر میباشد؟

مدت زمان تعویض روغن از زمان استارت خودرو تا زمان اتمام مرحله تعویض که دستگاه اعلام میکند 3 تا 4 دقیقه میباشد

 

13- اپراتور دستگاه شارژ روغن گیربکس ، چه اطلاعاتی جهت تعویض نیاز دارد؟

–          دستگاه روغن کارکرده را از بعد از خنک کننده گرفته و جایگزین روغن تمیز تزریق میکند

–          اپراتور باید مسیر حرکت روغن از گیربکس تا بعد از خنک کننده را شناسایی و طبق راهنما شیلنگها را وصل نماید

–          دستگاه طوری طراحی شده است که در هنگام تعویض شما میتوانید مسیر حرکت روغن از خودرو تا دستگاه و همچنین برعکس را به صورت چشمی دیده و روند تمیز شدن  روغن را مشاهده کنید

 

14- احتمال سوختن توربین گیربکس در هنگام تعویض دنده وجود دارد ؟

دستگاه طوری طراحی شده است  که در هنگام تعویض فشار روغن کارکرده و تمیز را تحت کنترل میباشد به عبارتی دستگاه با هر شرایطی روغن کارکرده دریافت کند با همان شرایط و در همان لحظه روغن تمیز به گیربکس

تزریق میکند

 

مثال: فشار روغن کارکرده : 2 bars    و دبی خروجی  2 lit/min      

 

       فشار روغن تمیز : 2 bars    و دبی خروجی       2 lit/min      

 

 

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها

روغن-موتور